contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

1418/20 Jamhuri Street
Dar es Salaam
Tanzania

+255 786 455554

SelcomHome2.png

Karibu

 

Maono yetu

Kuzidisha utaalamu wetu katika kutengeneza fumbuzi bunifu ili kuongeza utendaji wa biashara na kukuza ukuaji wa uchumi.

Dhamira yetu

Kukuwezesha kupitia teknolojia.